Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU

 

  1. İlk üç sınıfta yüz yüze yapılacak olan uygulamalı eğitimler dışında tüm blokların teorik ve uygulamalı dersleri çevrimiçi senkron olarak yapılacak ve yüz yüze yapılacak olan uygulamalı dersler blok yürütme kurulları tarafından yapılandırılacaktır.
  2. 4. ve 5. sınıf eğitiminde tüm yıl staj bloğu teorik derslerinin çevrimiçi senkron olarak tamamlanmasından sonra öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze devam edeceklerdir.
  3. İntörnlük dönemi, 2019-2020, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 4. ve 5.sınıf stajlarını alan öğrenciler için yeniden yapılandırılacaktır.
  4. Bu doğrultuda 2020-2021 eğitim yılı akademik takvimi yeniden revize edilmiştir.
  5. Blok/Staj Bloğu Yazılı Sınavları teorik dersler tamamlandıktan sonra hafta sonu da dahil olmak üzere çevrimiçi olarak yapılacaktır. İlk üç yıl Blok Sonu Uygulama Sınavları ise uygulamalar tamamlandıktan sonra çevrimiçi veya yüz yüze yapılacaktır.
  6. 4 ve 5.sınıf staj bloğu klinik rotasyon sınavları uygulamalar tamamlandıktan sonra yüz yüze yapılacaktır.
  7. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ara dönemde bir üst sınıfa geçecek olan öğrencilerin durumları hakkında Eğitim Öğretim Yönergesi 14. madde g. bendinde yer alan “Evre 5 kapsamındaki dördüncü ve beşinci sınıf staj blokları bir bütündür. Ancak öğrencinin beşinci sınıf staj bloklarına başlayabilmesi için 4. sınıf staj bloklarının tamamını en az bir kez alması, başarısız olduğu sınavların bütünleme sınavlarına girmesi, bütünleme sınav(lar)ından başarısız olması halinde staj bloğu ve ilgili sınavlarını tekrarlamış olması gerekir. Öğrenci Evre 5 kapsamındaki staj bloklarının tamamından başarılı olmadan intörn hekimlik dönemine başlayamaz” hükmüne bakılmaksızın;
  8. 4. sınıfta yer alan staj bloklarında, stajlarını ilk defa alacak öğrenciler staj bloğunda yer alan uygulamalı eğitimlerini ancak yıl sonunda tamamlayabileceklerinden 2. ve 3.rotasyon dönemlerinde 5.sınıf staj bloklarına başlayacaklardır.
  9. 1. ve 2. rotasyon sonunda intörn olacak olan 5. sınıf öğrencileri teorik dersler tamamlandıktan sonra kliniklerde yapılacak olan uygulamalı eğitimlerini yüz yüze alacaklardır.
  10. Erasmus programı ile bazı staj bloklarını yurtdışında alacak olan öğrencilerin staj programları alacakları dönemlere göre planlanacak ve teorik dersler tamamlandıktan sonra kliniklerde yapılacak olan uygulamalı eğitimleri yüz yüze alacaklardır.