Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Ege Endokrin Kış Konseyi

 
EGE ENDOKRİN KIŞ KONSEYİ 8 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MUHİTTİN EREL AMFİSİ
 
09:00-09:30 AÇILIŞ ve MÜZİK DİNLETİSİ Dr. Bartu Çetin
 
09:30-10:30 KONFERANS OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Özgen
 
09:30-09:50 Konferans 1: Avrupa Endokrin Birliği (ESE)-PARAT (Paratiroid)Programı 
Sunucu: Prof. Dr. Füsun Saygılı
 
09:50-10:15 Konferans 2: Dünya Tiroid Kanseri Kongresi’nin ardından
Sunucu: Prof. Dr. Özer Makay
 
10:15-10:45 Kahve Arası
 
10:45-11:30 OLGU 1-REPRODÜKTİF ÇAĞDA GRAVES HASTALIĞI
Sunucu: Uzm. Dr. Utku Soyaltın
Yöneten: Prof. Dr. Şevki Çetinkalp 
Konsey Üyeleri: Prof. Dr. Mahir Akyıldız / Prof. Dr. Yeşim Ertan / Prof. Dr. Süreyya Özbek / Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu / Doç. Dr. Mehmet Erdoğan
 
11:30-12:15 OLGU 2-TEKRARLAYAN SUBAKUT TİROİDİT
Sunucu: Uzm. Dr. Hatice Özışık
Yöneten: Prof. Dr. Gökhan Özgen
Konsey Üyeleri: Doç. Dr. Mehmet Erdoğan / Prof. Dr. Enis Yetkin / Prof. Dr. Yeşim Ertan / Prof. Dr. Süreyya Özbek / Prof. Dr. Ayşegül Akgün / Uzm. Dr. Utku Soyaltın
 
12:15-13:30 Öğlen Arası
 
13:30-14:30 PROF. DR. MÜGE TUNÇYÜREK PATOLOJİ KONSEYİ
DifferansiyeTiroid Kanserlerinde Patoloji
Yöneten: Prof. Dr. Yeşim Ertan
Sunucular: Uzm. Dr. Derya Demir / Uzm. Dr. Güldeniz Serin
 
14:30-15:15 OLGU 3-TİROİD PAPİLLER MİKROKANSERİ
Sunucu: Uzm. Dr. Fatih Taner
Yöneten: Prof. Dr. Gökhan İçöz
Konsey Üyeleri: Prof. Dr. Candeğer Yılmaz / Prof. Dr. Süreyya Özbek / Prof. Dr. Ayşegül Akgün / Prof. Dr. Şevki Çetinkalp / Prof. Dr. Yeşim Ertan / Prof. Dr. Özer Makay
 
15:15-15:30 Kahve Arası 
 
15:30-16:15 OLGU 4-GEBEDE TİROİD NODÜLÜ ve KANSERİ
Sunucu: Doç. Dr. Ilgın Şimşir 
Yöneten: Doç. Dr. Banu Yürekli 
Konsey Üyeleri: Prof. Dr. Süreyya Özbek / Prof. Dr. Deniz Nart / Prof. Dr. Yeşim Ertan / Doç. Dr. Mehmet Erdoğan / Op. Dr. Murat Özdemir / Doç. Dr. Ilgın Şimşir
 
16:15-17:00 OLGU 5-NORMOKALSEMİK HİPERPARATİROİDİ
Sunucu: Op. Dr. Murat Özdemir 
Yöneten: Prof. Dr. Füsun Saygılı
Konsey Üyeleri: Prof. Dr. Gökhan İçöz / Prof. Dr. Yeşim Ertan / Prof. Dr. Süreyya Özbek / Prof. Dr. Murat Argon / Doç. Dr. Banu Yürekli 
 
17:00-17:10 FOTOĞRAF ÇEKİMİ VE KAPANIŞ