EGE UNIVERSITY

FACULTY OF MEDICINE

Occupational Diseases

 

Address: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Binası
İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
  
 
Academic Staff
 
Head of Department
Prof. Dr. Meral TÜRK 
 
Academical Personal