Çerez Örnek

Sosyal Pediatri Bilim Dalı

 

Tarihçe

Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Mayıs 1990’da Prof. Dr. Sabiha ÖZGÜR tarafından kurulmuştur. Ancak, Sosyal Pediatrinin temelleri Ege Üniversitesinde çok önceki yıllarda atılmıştır. Prof. Dr. Sabiha ÖZGÜR, ülkemizde Sosyal Pediatri anlayışının yerleşmesine, Sosyal Pediatri bilincinin gelişmesine öncülük etmiştir. 1960’lı yıllardan başlayarak Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyeleri ve asistanları, Torbalı bölgesinde saha çalışmaları yürütmüş, yöre halkına örnek sağlık hizmeti sunmuştur. Yine kurucu hocamız Prof. Dr. Sabiha ÖZGÜR eşi sayın Prof. Dr. Tuğrul ÖZGÜR ile birlikte ülkemizde yayınlanan ilk Sosyal Pediatri kitabını 1969 yılında yazmışlardır. Hekimlere Sosyal Pediatri bilincinin kazandırılmasını amaçlayan bu kitap,  1994 yılında ikinci baskısı yapmış ve çocuğu her muayene edişlerinde sosyal sorunlarla karşı karşıya gelen çocuk hekimlerine çocuğun sağlığını korumak, tedavi etmek ve yakın çevresini eğitmek konusunda önemli katkıları olmuştur.

Sosyal Pediatri Bilim Dalı, 1990-1995 yılları arasında Prof. Dr. Tuğrul ÖZGÜR başkanlığında Doç. Dr. Ayşe YENİGÜN ve Uzm. Dr. Zafer KURUGÖL çalışmalar sürdürülmüştür. Sosyal Pediatri Bilim Dalı başkanlığını 1995-2006 yılları arasında Prof. Dr. Ayten EGEMEN yapmıştır, 2006 yılından beri Prof. Dr. Sadık AKŞİT sürdürmektedir. Halen Prof. Dr. Zafer KURUGÖL, Prof.Dr. Sadık AKŞİT ve Uz.Dr. Feyza Umay Koç aynı Bilim Dalında çalışmaya devam etmektedir.

 

Verilen Tıbbi Hizmetler

Sosyal Pediatri Bilim Dalı sadece çocuğun değil, içinde yaşadığı sosyal çevrenin de birlikte değerlendirilmesi ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözümler üretmeye yönelik çalışmalar yapar. Bu amaçla, Çocuk Hastanesi zemin katında yer alan Sağlık Çocuk İzlem Polikliniğinde öğretim üyesi, uzman ve asistanları ile çocukların doğumdan itibaren periyodik izlemlerini yapar.

Sağlıklı Çocuk polikliniğinde:

  •         Çocukların büyüme ve gelişmeleri değerlendirilir
  •         Aşıları düzenli olarak yapılır
  •         Çocuk bakımı ve beslenmesi konusunda aileye bilgi verilir.
  •         Gerekli olduğunda kan, idrar, görme, işitme gibi değişik konularda taramaları  yapılır.
 
 
Randevu
 
Telefon No: 0 232 390 13 65
 
 
 
Akademik Kadro 
  
Bilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Feyza  KOÇ      
  
Akademik Personel 
Uzm. Dr. Merve TOSYALI
 
 
 
 
Tel:  
+ 90 (232) 390 10 01
 
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi 
Sosyal Pediatri Bilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ