Çerez Örnek

Neonatoloji Bilim Dalı

 

Tarihçe
 
İlk kez 1975 yılında Prof. Dr. Özet Baykaran hocamız tarafından Yenidoğan Servisinin kurulması ile başlar bilim dalımızın tarihi… Bu tarihten sonra başta Baykaran hocamız olmak üzere değişik hocalarımızın yönetiminde hizmet veren servisimiz 1998 yılında o zaman ünvanı Doç. Dr. olan Prof. Dr. Nilgün KÜLTÜRSAY hocamızın ABD deki eğitimini tamamlayıp ülkemize ve üniversitemize dönmesinden sonra servis sorumluluğunu alması ile çağdaş bir yaklaşıma sahip olmuş ve Neonatoloji Bilim Dalı adını almıştır. Bu tarihten sonra bilim dalımız hem öğrenci eğitimi, hem hasta bakımı hem de bilimsel çalışma faaliyetlerini artan bir ivme ile sürdürmüştür. Bu güne kadar ülkemize 8 KKTC ‘e bir olmak üzere toplam 9 Yenidoğan Uzmanını yetiştiren bir okul olmuştur. Halen 5 Yenidoğan uzmanı eğitimine devam etmektedir.
 
 
Verilen Tıbbi Hizmetler
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 17 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Ayrıca Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde doğmuş olan tüm bebeklerin doğum anından taburcu oluncaya kadar izlem ve tedavilerinin tüm sorumluluğunu da üstlenmiş bulunmaktadır. Haftanın her günü Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden taburcu olan bebeklerin poliklinik izlemleri yapılmakta, taburculuk sonrası büyüme, gelişme ve kronik rahtsızlıkları değerlendirilmektedir. Yoğun Bakım Ünitesinde yıllık hasta sayımız ağırlığı (% 75’i ) prematür (erken doğmuş ) ve immatür (gelişmesini tamamlamadan doğmuş ) bebekler olmak üzere yaklaşık 350 civarındadır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde izlemimizde olan bebek sayısı doğum sayıları ile orantılı olup yıllık 3000 ler civarındadır. Poliklinik izlemimizde olan bebek sayısı yaklaşık 2000 olup yıllık yaklaşık 1000 hasta takip edilmektedir.
 
Neonatoloji Bilim Dalımızda yaşamın ilk ayı içinde hasta yenidoğan bebeklerin tanı, tedavi ve izlemi 17 yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatırılarak yapılmaktadır. Prematürite, immatürite, çoğul gebelikler, anne karnında gelişmesi geri kalmış bebekler, yenidoğan sarılığı, yenidoğanın enfeksiyon hastalıkları ve cerrahi işlem yapılmış ve izlenmesi gerekli olan bebeklere ait olan sorunlar en sık izlenen hastalıklardır.
 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yenidoğan hastalıklarının tanı ve tedavisinde ilaç tedavileri yanında birçok girişimsel işlemler ve tedaviler de yapılmaktadır. Bunların en önemlileri yenidoğan sarılığının tedavisinde yapılan fototerapi ve kan değişimi, solunum hastalıklarında mekanik solunum cihazlarının kullanılması, prematüre bebeklerin beyin ultrasonografilerinin ve kalp hastalığı olan yenidoğanların ekokardiyografilerinin “hasta başında” yapılması olarak sayılabilir. Ayrıca hastalarımızın röntgen grafileri de hasta başında çekilebilmektedir.
 
 
Yoğunlaştığımız ilgi alanlarımız
 
Hastanemizin bir referans hastanesi yani sıklıkla sevk yapılan bir hastane olması ve Türkiye’nin ilk ve gelişmiş Tüp Bebek Merkezimizin Üniversite Hastanemiz bünyesinde bulunması nedeniyle hastalarımızın çoğunluğunu prematüre bebekler ve çoğul gebelikler ( ikiz-üçüz) bebekler oluşturmaktadır. Bu bebeklerin solunum yetmezliği yaşamaları nedeniyle mekanik ventilasyon (yardımcı solunum cihazı), beslenme sorunları ve erken doğumla ilişkili olması istenmeyen ancak belli oranda yaşanması olası olan değişik sorunlarla (enfeksiyon, kronik akciğer hastalıkları, görme sorunları gibi ) sıklıkla ilgilenmekteyiz. Ayrıca hala önemini korumakta olan doğumda herhangi bir nedenle oksijensiz kalmış olan bebeklerdeki beyinsel etkilenmeler ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları da sıklıkla ilgilendiğimiz konulardır.
 
 
Randevu
 
İzleme alacağımız ve almış olduğumuz hastalarımıza randevuları ilk olarak  yoğun bakım ünitesinden çıkışlarında ilgili hekim tarafından verilmekte ve daha sonraki takip  randevuları ise bebeğimizin durumuna göre o günkü  poliklinik kontrolünde planlanmaktadır. 

 

 

 

Akademik Kadro 
  
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Mete AKISU
  
Akademik Personel 
Prof. Dr. Mehmet YALAZ
Prof. Dr. Özge Altun  KÖROĞLU 
Doç. Dr. Demet TEREK
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 390 13 09
 
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi 
Neonatoloji Bilim Dalı
35100 Bornova-İzmir

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ