Duyu Sistemi Staj Bloğu

Başkan
Prof. Dr. Filiz AFRASHİ - Göz Hastalıkları

Üyeler
Prof. Dr. Cem BİLGEN - Kulak Burun Boğaz
Prof. Dr. İdil ÜNAL - Deri ve Zührevi Hastalıklar
Prof. Dr. İlgen ERTAM - Deri ve Zührevi Hastalıklar
Prof. Dr. Tahir GÜRLER - Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi
Doç. Dr. Melis PALAMAR ONAY - Göz Hastalıkları
Doç. Dr. Yiğit TİFTİKÇİOĞLU - Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi
Yrd. Doç. Dr. Ahsen KAYA - Adli Tıp
Yrd. Doç. Dr. Kerem ÖZTÜRK - Kulak Burun Boğaz
Yrd. Doç. Dr. Kevser VATANSEVER - Tıp Eğitimi
Arzu KILIÇ - Öğrenci İşleri
İlkçe KURTULMUŞ - Öğrenci Temsilcisi