Cerrahi ve Ürogenital Sistem Staj Bloğu

Başkan
Doç. Dr. Burak TURNA - Üroloji

Üyeler
Prof. Dr. Lütfiye KANIT - Fizyoloji
Prof. Dr. Meltem ÇİÇEKLİOĞLU - Halk Sağlığı
Prof. Dr. Nevra ELMAS - Radyodiagnostik
Prof. Dr. Osman ZEKİOĞLU  - Tıbbi Patoloji
Prof. Dr. Süreyya ÖZBEK - Radyodiagnostik
Prof. Dr. Teksin ÇIRPAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doç. Dr. Ayşe EROL - Tıbbi Farmakoloji
Doç. Dr. Cemil ÇALIŞKAN - Genel Cerrahi
Doç. Dr. Selahattin KIYAN - Acil Tıp
Öğr. Gör. Nilüfer DEMİRAL YILMAZ - Tıp Eğitimi
Meral Bucaklıoğlu - Öğrenci İşleri
Efe ÖZOĞLU - Öğrenci Temsilcisi