Cerrahi ve Ürogenital Sistem Staj Bloğu

Başkan
Prof. Dr. Gökhan İÇÖZ - Genel Cerrahi

Üyeler
Prof. Dr. Ayşe EROL - Tıbbi Farmakoloji
Prof. Dr. Bülent SEMERCİ - Üroloji
Prof. Dr. Cemil ÇALIŞKAN - Genel Cerrahi
Prof. Dr. Lütfiye KANIT - Fizyoloji
Prof. Dr. Meltem ÇİÇEKLİOĞLU - Halk Sağlığı
Prof. Dr. Nevra ELMAS - Radyodiagnostik
Prof. Dr. Osman ZEKİOĞLU  - Tıbbi Patoloji
Prof. Dr. Selahattin KIYAN - Acil Tıp
Prof. Dr. Süreyya ÖZBEK - Radyodiagnostik
Prof. Dr. Teksin ÇIRPAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum
Prof. Dr. Z. Aslı İKİZ - Anatomi
Öğr. Gör. Dr. Nilüfer DEMİRAL YILMAZ - Tıp Eğitimi
Meral Bucaklıoğlu - Öğrenci İşleri
Kübranur TANRIKULU - Öğrenci Temsilcisi