İç Hastalıkları Staj Bloğu

Başkan
 

Üyeler
Prof. Dr. Ali Osman KARABABA - Halk Sağlığı
Prof. Dr. Bülent KARABULUT - İç Hastalıkları
Prof. Dr. Figen GÖKMEN - Anatomi
Prof. Dr. Funda Yılmaz BARBET - Tıbbi Patoloji
Prof. Dr. Gülay AŞÇI - İç Hastalıkları
Prof. Dr. Güray SAYDAM - İç Hastalıkları
Prof. Dr. Hüseyin TÖZ - İç Hastalıkları
Prof. Dr. İsmail ORAN - Radyoloji
Prof. Dr. Kenan AKSU - İç Hastalıkları
Prof. Dr. Nevin ORUÇ - İç Hastalıkları
Prof. Dr. Sibel GÖKSEL - Tıbbi Farmakoloji
Prof. Dr. Süheyla HİLMİOĞLU POLAT - Tıbbi Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Şevki ÇETİNALP - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Fahri ŞAHİN - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Hatice ŞAHİN - Tıp Eğitimi
Doç. Dr. Işıl ERGİN - Halk Sağlığı
Meral BUCAKLIOĞLU - Öğrenci İşleri
Burak KARAKAYA - Öğrenci Temsilcisi