Mesleki Yabancı Dil Planlama Komisyonu

Başkan
Prof. Dr. Şöhret AYDEMİR - Eğitim Koordinatörü

Üyeler
Prof. Dr. Gülgün KAYALIOĞLU ŞENGÜL - Anatomi A.D.
Prof. Dr. Füsun SAYGILI - İç Hastalıkları A.D.
Prof. Dr. Halil İbrahim DURAK - Tıp Eğitimi A.D.
Prof. Dr. Hüseyin ONAY - Tıbbi Genetik A.D.
Prof. Dr. Meltem ÇİÇEKLİOĞLU - Halk Sağlığı A.D.
Prof. Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU - Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Selda ERENSOY - Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Prof. Dr. Zeliha ÖCEK - Halk Sağlığı A.D.
Doç. Dr. S. Ayhan ÇALIŞKAN - Tıp Eğitimi A.D.
Eğt. Öğr. Pl. Yusuf YILMAZ - Tıp Eğitimi A.D.
Derya TOSUN - Öğrenci İşleri
Alper Buğra YALÇIN - Öğrenci Temsilcisi