Gelişim Sınavı Komisyonu

Başkan
Prof. Dr. Alpaslan ÇAKAN - Göğüs Cerrahisi

Üyeler
Prof. Dr. Burcu BALKAN - Fizyoloji
Prof. Dr. Ceyda KABAROĞLU - Tıbbi Biyokimya
Prof. Dr. Güldane KOTUROĞLU - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Prof. Dr. Gürsel ÇOK - Göğüs Hastalıkları
Prof. Dr. Meltem TAŞBAKAN - Enfeksiyon Hastalıkları
Prof. Dr. Semra KARAMAN - Anesteziyoloji
Prof. Dr. Tansu YAMAZIHAN - Enfeksiyon Hastalıkları
Doç. Dr. Aslıhan Esra YÜKSEL - Anesteziyoloji
Doç. Dr. Murat OLUKMAN - Tıbbi Farmakoloji
Doç. Dr. Yeşim ERTAN - Tıbbi Patoloji
Dr. Elif Sıla TÖRÜN - Tıp Eğitimi
Arzu KILIÇ - Öğrenci işleri
Meral BUCAKLIOĞLU - Öğrenci işleri
Özge ŞİMŞEK - Öğrenci Temsilcisi

Ayrıntılı bilgi için: www.gsk.med.ege.edu.tr