Eğitim Komisyonu

Başkan
Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN - Dekan Vekili

Üyeler
Prof. Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU - Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. S. Şöhret AYDEMİR - Eğitim Koordinatörü
Prof. Dr. H. İbrahim DURAK - Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şafak TANER - Evre 1 Blok 1 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Yasemin AKÇAY - Evre 2 Blok 1 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Z. Aslı İKİZ - Evre 2 Blok 2 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Hülya ÜÇERLER - Evre 2 Blok 3 Yürütme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Haluk AKIN - Evre 2 Blok 4 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ayşegül ÜNVER - Evre 3 Blok 1 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Serap AKSOYLAR - Evre 4 Blok 1 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Dilek ÖZMEN - Evre 4 Blok 2 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Yusuf ÖZBEL - Evre 4 Blok 3 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Murat ULUKUŞ - Evre 4 Blok 4 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Füsun SAYGILI - İç Hastalıkları Staj Bloğu Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Tansu YAMAZHAN - Enfeksiyon Hastalıkları AD.
Doç. Dr. Ahsen KAYA - Duyu Sistemi Staj Bloğu Yürütme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Burak TURNA - Cerrahi Ürogenital Sistem Staj Bloğu Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Simin HEPGÜLER - Kas-İskelet-Sinir Sistemi ve Davranış Staj Bloğu Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Gül SERDAROĞLU - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Bloğu Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Sarenur GÖKBEN - İntörn Hekim Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Aliye MANDIRACIOĞLU - Toplum Sağlığı ve Alan Dikey Koridoru Başkanı
Prof. Dr. Alpaslan ÇAKAN - Gelişim Sınav Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Figen GÖKÇAY - Ölçme-Değerlendirme Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Mahmut ÇOKER - Program Değerlendirme Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Nilgün KÜLTÜRSAY - Staj Danışmanlığı Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Serra ARUN KAMER - Özel Çalışma Modülleri Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Sibel GÖKSEL - Bologna-Erasmus-Farabi-Mevlana Komisyonu Koordinatörü
Prof. Dr. S. Şöhret AYDEMİR - Uygulamalı Eğitimler Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Yasemin AKÇAY - Tıbbi Biyokimya AD.
Prof. Dr. Candan ÇİÇEK - Araştırma Eğitimi Programı Komisyonu Başkanı
M. Mahir TURAN - Fakülte Sekreteri Vekili
Ayşe ŞEN - Öğrenci İşleri Şefi
Uğur MENGENECİ - Fakülte Öğrenci Temsilcisi