Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

Başkan
Prof. Dr. Güldane KOTUROĞLU - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Üyeler
Prof. Dr. H. İbrahim DURAK - Tıp Eğitimi A.D.
Prof. Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU - Göğüs Hastalıkları A.D.
Prof. Dr. Sait EĞRİLMEZ - Göz Hastalıkları A.D.
Prof. Dr. Selda ERENSOY - Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Prof. Dr. Semih AYDOĞDU - Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
Prof. Dr. Süreyya ÖZBEK - Radyoloji A.D.
Prof. Dr. Şöhret AYDEMİR - Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Prof. Dr. Yüksel ATAY - Kalp Damar Cerrahisi A.D.
Doç. Dr. Fahri ŞAHİN - İç Hastalıkları A.D.
M. Mahir TURAN - Fakülte Sekreteri Vekili
Nefise ÖZKAN - Asistan Bürosu Şefi