Biyoyararlanım Biyoeşdeğerlik Araştırmaları Etik Kurulu

Başkan
Doç. Dr. Murat OLUKMAN Tıbbi Farmakoloji A.D.

Üyeler
Prof. Dr. Osman ZEKİOĞLU - Tıbbi Patoloji A.D.
Prof. Dr. Özlem SÖĞÜT - E.Ü. Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bölümü
Prof. Dr. Güray SAYDAM - İç Hastalıkları A.D. Hematoloji B.D.
Prof. Dr. Yasemin AKÇAY - Tıbbi Biyokimya A.D.
Doç. Dr. Işık ÖZGÜNEY - E.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Tek. A.D.
Doç. Dr. Serir ÖZKAN - Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cer. Eğt. Ve Arş. Hast.
Doç. Dr. Timur Köse - Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim A.D.
Dr. Ecz. Levent ALPARSLAN - Mertsel Ecza Depoları San. Tic. Ltd. Şti.
Av. Akın DAĞ - E.Ü.T.F. Döner Sermaye İşl. Md.
Emekli Nur AKYOL -  Elektronik Mühendisi