Fakülte Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN - Dekan Vekili

Üyeler
Prof. Dr. Abdullah SAYINER - Göğüs Hastalıkları A.D.
Prof. Dr. Aydın ÖZSARAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Prof. Dr. Ahmet ÜNER - Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkan
Prof. Dr. H. Ata ERDENER - Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Selahattin Fehmi AKÇİÇEK - Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Yüksel ATAY - Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.
Doç. Dr. Adnan ŞİMŞİR - Üroloji A.D.
Doç. Dr. Işıl ERGİN - Halk Sağlığı A.D.
Yrd. Doç. Dr. Funda K. AKARCA - Acil Tıp A.D.
Dr. Alper BÜYÜKAKKUŞ - Fakülte Sekreteri